Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Lasten

110.432

-398

2.469

112.503

PG01

Bestuurlijke zaken

2.673

2

-321

2.355

PG02

Veiligheid en handhaving

4.455

4.455

PG03

Dienstverlening

4.553

4.553

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.466

20

252

3.738

PG05

Transformatie in het sociale domein

47.804

-46

204

47.962

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

3.191

21

-1

3.211

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

5.715

24

374

6.113

PG08

Economie, Recreatie en Toerisme

844

85

929

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

5.063

-54

508

5.517

PG10

Verkeer en vervoer

930

-54

-39

837

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

21.308

132

1.501

22.941

PG12

Middelen en ondersteuning

10.431

-527

-10

9.893

Baten

-44.225

7

-2.124

-46.342

PG01

Bestuurlijke zaken

-55

-55

PG02

Veiligheid en handhaving

-115

-115

PG03

Dienstverlening

-2.190

80

-2.110

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-32

-30

-62

PG05

Transformatie in het sociale domein

-12.378

-12.378

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-231

-231

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-805

20

-403

-1.188

PG08

Economie, Recreatie en Toerisme

-210

-210

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-865

5

-314

-1.174

PG10

Verkeer en vervoer

-18

-18

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-16.133

-18

-1.548

-17.699

PG12

Middelen en ondersteuning

-11.192

90

-11.102

Resultaat

66.207

-391

345

66.161

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Lasten

16.552

536

14

17.102

Alg. dekkingsmiddelen

712

107

103

922

Overhead

15.716

429

-89

16.056

Onvoorzien

124

124

Baten

-89.077

-2.520

-523

-92.120

Alg. dekkingsmiddelen

-88.470

-2.520

-509

-91.500

Overhead

-606

-13

-620

Resultaat

-72.525

-1.984

-509

-75.018

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m mrt

Financiële afwijkingen 1e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Totaal lasten en baten

-6.318

-2.374

-165

-8.857

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2022 Primitief

Begrotings-wijz. t/m maart

Financiele afwijkingen 1e Berap

Begroting 2022 na wijzigingen

Totale Saldo lasten en baten

-6.318

-2.374

-165

-8.857

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

-514

0

62

-452

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

0

0

0

0

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

-55

0

0

-55

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

5.134

-170

-249

4.715

Totaal Mutaties Reserves

4.564

-170

-187

4.207

Resultaat

-1.754

-2.544

-352

-4.650

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00