Verwachte afwijkingen

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

Nieuwkomers, Wet Inburgering
Het Rijk heeft de bedragen specifieke uitkering bijgesteld.  De uitkering voor 2022 is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in de gemeente. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten in de gemeente. De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) voert de regeling uit voor de gemeente met uitzondering van de maatschappelijke begeleiding, daar is Vluchtelingen Werk Utrechtse Heuvelrug verantwoordelijk voor. De specifieke uitkering ramen is budgetneutraal.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Algem. voorzieningen gezondheidszorg

€ 2.087.000

€ 2.086.000

€ 1.000

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Algemene voorzieningen Gezondheidszorg (GGD) € 1.000 V (S)
Diverse kleine afwijkingen

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00