Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Bouw- en woningtoezicht

€ 663.000

 € 743.000

€ 80.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Bouw- en woningtoezicht € 80.000 (N) (I)
In de begroting 2022-2025 is bij paragraaf lokale heffingen onder 1.41 titel 2 bouwleges het bedrag € 1.547.000,- opgenomen als baten. Financieel is er abusievelijk € 1.627.000 als baten verwerkt. Met deze bijstelling van € 80.000 komt het juiste bedrag in de begroting te staan.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00