Home

Algemeen

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was het begrotingssaldo 2022 € 1,8 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2022 genomen voor € 2,5 miljoen (positief). Na verwerking van de 1e bestuursrapportage (€ 0,4 miljoen positief) is het begrotingssaldo 2022 € 4,7 miljoen (positief).

In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2022-2026

-1.754

V

1.477

N

2.267

N

1.855

N

1.885

N

Begrotingswijzigingen tot 1e Berap

-2.544

V

-1.808

V

-1.742

V

-1.803

V

-1.803

V

Begrotingswijzigingen 1e Berap

-352

V

-412

V

-156

V

-206

V

-217

V

Saldo meerjarenbegroting incl.
1e Berap

-4.650

V

-744

V

369

N

-153

V

-135

V

In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de eerste bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd per afwijking.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

1.

Sportaccommodaties

98

N

98

N

98

N

98

N

2.

Onderwijsachterstandenbeleid

-56

V

-56

V

-56

V

-56

V

3.

Hondenbelasting

28

N

28

N

28

N

28

N

4.

Voorziening Pensioenen

-316

V

-314

V

-312

V

-312

V

5.

Jongerenwerk

25

N

25

N

25

N

25

N

6.

Effect kapitaallasten berap 1 2022

-231

V

23

N

-29

V

-38

V

7.

Diverse kleine afwijkingen

41

N

41

N

42

N

40

N

Saldo meerjarenbegroting incl 1e bestuursrapportage

-412

V

-156

V

-206

V

-217

V

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00