Verwachte afwijkingen

10. Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wegen en verkeer (pro 10)

€ 589.000

€ 550.000

€ 39.000

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Wegen en Verkeer (pro 10) € 39.000 (V) (I)
Deze wijziging volgt uit de jaarrekening 2021 naar aanleiding van investeringen die per 31 december 2021 nog niet zijn afgesloten, doorschuiven of zijn afgesloten met een lagere boekwaarde.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00