Bijlagen

Voortgang ombuigingen

Stand van zaken

Periodiek wordt via de P&C-documenten gerapporteerd over de stand van zaken van de ombuigingsprogramma’s die bij de begroting van 2019 resp. 2020 zijn vastgesteld. De situaties zoals gerapporteerd in de jaarrekening van 2021 is de meest actuele rapportage.

In 2021 hebben de ombuigingsmaatregelen het maximale effect in termen van de financiële doelstellingen. Uit de rapportage 2021 blijkt dat de maatregelen op de legesinkomsten van reisdocumenten en op de inkoopkosten nog niet structureel zijn ingevuld voor de taakstelling en dient in 2022 aanvullende acties te worden ondernomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00